FB_IMG_1611186264051.jpg

טיפול בילדים

ילדים הם כה רכים, וחווים את החיים ללא המסננים שלנו המבוגרים. כשהם חווים קושי הם חווים אותו בד"כ ביתר שאת, אך גם יש בכוחם יכולות ריפוי מדהימות.

באמצעות שפת האמנות והמשחק, השפות הכי טבעיות עבורם, הם יכולים להביע את עצמם, לספר את סיפורם וכך להתמודד עם הפחדים והקשיים ולצמוח מתוכם.