17884215071005195.jpg
טיפול בנוער

גיל ההתבגרות הוא גיל מטלטל המאופיין בשינויים רבים; גופניים, רגשיים וחברתיים. קיימות רגישויות סביב הערך העצמי, הביטחון העצמי וחיפוש אחר בניית זהות.


הגיל הזה מאופיין בחיפוש להבין מי אני ובבניית העצמי. הרבה פעמים תהליך הזה מתרחש דרך החצנת הקושי, דרך התנהגויות שונות שלעיתים קשה להם ולנו להכיל אותן.

התנהגות עשויה להיות כעס מאוד גדול כלפי ההורים או דמויות סמכותיות אחרות, התנהגויות סיכון, אגרסיביות, מופנמות ועוד.   בני הנוער זקוקים למקום בו יוכלו להביע את עצמם בחופשיות. מקום להתבונן בעצמם, בו יוכלו להקשיב לעצמם ולהבין מה הם מבקשים.

טיפול באמנות און ליין יכול לאפשר להם מקום כזה, בו הם יכולים להביע  את התחושות, הפחדים והתהיות ללא שיפוט ולצמוח.