Mother and Daughter Love
טיפול דיאדי-  טיפול משותף הורה וילד

מזמינה אתכם למסע דרך יצירה בעבודה משותפת שלכם ההורים עם ילדכם. מתוך הבנה שאתם ההורים הדמויות הכי משמעותיות לילדכם ובעזרתכם נוכל לעזור להם. דרך הראייה המחודשת שלנו על הילד/ה שלנו עם כל המכלול שלו/ה, ולא רק תשומת לב לבעיה שמייסרת אותנו ואותו/ה, נוכל להנות מקשר מיטיב ולתת לחיים זרימה וחיות בתקופה הזו בפרט ובחיים בכלל. 


המטרה של היצירה המשותפת היא לראות באומץ ובחמלה כיצד אני רוצה להיות עכשיו בשביל הילד/ה שלי, ולהם היצירה מאפשרת לספר לנו את הסיפור שלהם בדרך חווייתית. כך תוכלו להיות יותר קשובים ולתת להם מקום משלהם איתכם.


טיפול דיאדי עשוי מאוד לתרום לילד, להורה וכן לכל המשפחה. כאשר אצל מישהו במשפחה עולה קושי, אם נותנים לו מקום ומקשיבים לו הוא יכול להיות נקודת אור לכל המשפחה, כי הוא בעצם זה שמוציא את הקושי שהאחרים אולי חשים, אך לא מביעים אותו.