top of page
Basket of Flowers

פגישה כחלק מתהליך טיפולי 

בת 45 דקות לילד

או 60 דקות לנוער ולמבוגרים :

 €90

Floral Card

פגישת מתנה

סדנה פרטית הורה-ילד.ה

פגישה חד פעמית

בת שעה- שעה וחצי

€60

פגישה פרטנית

bottom of page